Body Building 2017 การแข่งขันเพาะกายจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  ร่วมกับ ชมรมเพาะกาย จ.เชียงใหม่...