ที่สุดของการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดบาร์เทนเดอร์ ที่ร้าน Escudo Supper Club Chiangmai

         การแข่งขันศิลปะการชงเครื่องดื่มด้วยลีลาที่ท้าทาย เพื่อค้นหาสุดยอดบาร์เทนเดอร์...