มหัศจรรย์เชียงใหม่ ผจญภัยนานาชาติ 2014

      จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ทั้งยังมีภูมิประเทศที่สวยงาม...