ททท.เสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนกับการท่องเทียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Chiang Mai Go Green

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่...