จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ เปิดงานเสวนา “วิถีสู่พลังแห่งการฟื้นฟู”

นายล้วนชาย ว่องวานิช (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีรังกรุ๊ป จำกัด...