ทม.ต้นเปา จัดงานมหกรรมโคมลอยบ้านหนองโค้งฯ ผลักดันการท่องเที่ยว

 เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพงกำหนดจัดงานมหกรรมโคมลอยบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมอำเภอสันกำแพง ครั้งที่...