อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปลูกข้าวแปลงแรก ที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเตรียมจัดแสดงในงานเทศกาลชม

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้มีการปลูกข้าว ที่บริเวณแปลงนาของสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน...