งาน “เปิดบ้านใหม่ เป็นสุขคลินิกเวชกรรม สาขาเชียงใหม่”

เปิดบ้านใหม่วันแรกอย่างประทับใจกับกิจกรรม “เปิดบ้านใหม่ เป็นสุขคลินิกเวชกรรม สาขาเชียงใหม่”...