งานกล้วยไม้งามและสินค้าเกษตรคุณภาพ อตก. เชียงใหม่

พิกัด : ณ ลานโปรโมชั่น  ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ วัน-เวลา : วันที่ 16-20...