สถานที่จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555-2556

  การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555-2556 การจัดเทศกาล งาน ประเพณี จังหวัดเชียงใหม่...