ต่อเครื่องไปยุโรปแบบคุ้มค่า สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส พาบินตรงจากเชียงใหม่-โดฮา สู่ 150 เส้นทางทั่วโลก

วันลามีน้อย ต้องใช้สอยอย่างประหยัด! ไม่ว่าจะบินไปทำธุรกิจหรือจะพักผ่อน ...