โครงการ กาดหมั้ว กาดเมือง เริ่มต้นขึ้นแล้ว

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดโครงการ กาดหมั้ว กาดเมือง ครั้งแรก ณ...