เห้ยๆๆ กาดไรเนี่ยยย มีเดือนละ 2 วันอ่ะตั๋ว พลาดแล้วพลาดเลย ต้องรอเดือนหน้า มีวันพฤหัส-ศุกร์แรกของทุกเดือน!! หนีบเกิบกี๊บละไปกั๋นที่ #กาดโก้งโค้ง คณะเกษตร มช.

#กาดโก้งโค้งหรือตลาดโก้งโค้ง ขายกันตั้งแต่เช้ายันเย็น...