ป้ายกำกับ: กาดบ้านทา ดอนแก้ว

เซาะกิ๋นของป่าที่กาดบ้านทา ดอยแก้ว หนึ่งในแหล่งรวมของป่าที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

“แมงดา ปูอ่อง ผักพื้นเมือง เห็ดถอบ แมงมัน รังผึ้ง แมงกุ๊ดจี่ กบนา ต่อ เม็ดผักหวาน ผำ”...

กำลังโหลด