กาดนัดบริการประชาชน

    อันนี้เป็นข่าวดีสำหรับชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะจ้า โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการกว่า...