เดินทางท่องเที่ยวเชียงใหม่ – กาญจนบุรีกับศศนันทร์ทรานสปอร์ต

เที่ยวเชียงใหม่ – กาญจนบุรีไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หลักจาก ศศนันทร์ทรานสปอร์ตได้เปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางเส้นทางใหม่ สายเชียงใหม่ – สุพรรณบุรี – กาญจนบุรี ด้วยรถโดยสารปรับอากาศใหม่...