ท้ากิน!!! กะเพรากระด้งบ้านฉัน

ใส่จานยังธรรมดาไป ไซส์นี้ต้องมาในกระด้ง 😂 ....