เปิดงานกล้วยไม้งามและสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดเชียงใหม่

คุณกฤษณ์ ธนาวณิชย์ (ที่ 7 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน...