ปั๋นกั๋นฮู้ สู่กั๋นเฮียน ผญาล้านนา

     ข่าวดีสำหรับคนรักศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยศูนย์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเวียงเจ็ดลิน...