เวียตเจ็ท เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางใหม่ในประเทศไทย

(กรุงเทพฯ 16 กันยายน 2559) – เวียตเจ็ทเปิดให้บริการเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางภายในประเทศ กรุงเทพฯ –...