สุขียี่เป็งที่ดาราเทวีเชียงใหม่

เทศกาลยี่เป็ง 2556 โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่...