เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมพิสูจน์ศึกการแข่งขันระหว่าง “กระต่ายกับเต่า”

พิกัด : ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เวลาเปิดปิด : วันที่ 9...