กระชังทอง แม่โจ้ ร้านอาหารริมบึง บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะและคาราโอเกะ

  ชื่อร้าน :  ร้านกระชังทอง พิกัด...