งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์, บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน), ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์, หม่อมเจ้าภีศเดช, อุทยานหลวงราชพฤกษ์, เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2556

หม่อมเจ้าภีศเดช ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง...