Author: Tanyawan

เปิดอย่างยิ่งใหญ่ งานนิทรรศการศิลปะระดับประเทศ “One Love Art Exhibition”ครั้งเเรกในภาคเหนือ

มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ (One Love) จัดนิทรรศการ “One Love Art Exhibition” ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลาน One Square, One Nimman จังหวัดเชียงใหม่ นายอัฐ ทองแตง​ รองประธานกรรมการมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ กล่าวเปิดงาน นิทรรศการแสดงและจำหน่ายงานศิลปะ ภายใต้ชื่อ “One Love Art Exhibition” โดยได้รับความร่วมมือจากศิลปินผู้มีชื่อเสียง ศิลปินท้องถิ่นของภาคเหนือและดารานักแสดงมากมาย อาทิ ศ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ อ.เทพศิริ สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติ อ.วัฒนะ วัฒนาพันธุ์ อ.ธนกร ไชยจินดา คุณธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง (ปอม ชาน) คุณธนชัย อุชชิน (ป๊อด โมเดิร์นด็อก) คุณหยาดทิพย์ ราชปาล คุณปรียวิศว์ นิลจุลกะ (ปาล์ม Instinct) เป็นต้น มาร่วมแสดงผลงานศิลปะตามแนวคิดและรูปแบบเฉพาะตัว ทั้งในลักษณะของภาพวาดและภาพพิมพ์ รวมถึงเชิญคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลงานศิลปะ ภายในงานนิทรรศการด้วย รวมผลงานทั้งหมดกว่า 60 ผลงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของงานนิทรรศการ One Love For One Life Art Exhibition เพื่อจัดแสดงจำหน่ายภาพผลงานศิลปะเพื่อระดมทุนนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการ One Love Change One Life และโครงการ​”ฉันหายป่วย​ เพื่อช่วยเธอหายดี” รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิและได้รับรู้ถึงความสุขของการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง ความพิเศษของงานนี้ไม่ใช่เพียงจัดแสดงและจำหน่ายผลงานศิลปะเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมายมาย อาทิ การแสดงพื้นเมืองทางภาคเหนือ การแสดงดนตรีจากนักศึกษา กิจกรรมวาดภาพเหมือนจากศิลปินท้องถิ่น ที่มีชื่อเสียงและนักศึกษา สำหรับกิจกรรมระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562...

Read More

สายกรอบไม่ต้องไปไหนไกล ไม่ได้มาเปิดวาร์ปใหม่ ใครๆก็รู้จัก

ใครสายกรอบไม่ต้องไปไหนไกล ไม่ได้มาเปิดวาร์ปใหม่ ใครๆก็รู้จัก กับของทอดศิริมังคลาจารย์ ที่แอดยืนยันและยืนกินจริงๆเลยว่ากรอบ กรอบจริงไม่จริงดูในวีดีโอได้ และมีของทอดกรอบ ๆ อีกตั้ง 4 5 6 อย่างนู่นแหละ น้ำจิ้มก็เด็ด เผ็ดนิดเปรี้ยวหน่อย แม่ค้าไม่ต่อย จอย ๆ อีกต่างหาก หาร้านไม่ยาก ร้านติดถนน แดดร้อนก็ไม่ต้องบ่น เขามีร่มไว้ยืนพักพิง พิกัด : ถนนศิริมังคลาจารย์ (ข้างหอพักแพทย์) เวลาเปิดปิด : 10.30 – 17.30 น. โทร :...

Read More

มาแล้วจ้าาาา โปรโมชั่นรับSF Movie Gift Card

Helloooooo วันดีๆพิเศษๆแบบวาเรนไทน์นี้ให้อยากบอกรักหรืออยากขอบคุณ🤩 ให้ SF Movie Gift Card บัตรของขวัญ ของคนรักหนัง เป็นสื่อแทนใจให้คนที่คุณรัก รับรองคนรับอมยิ้มแก้มปริ คลิก > http://bit.ly/2svlXvJ #SFcinema  ...

Read More

“นั่งเล่นฮิมปิง หลังอิงลานนา ครั้งที่ 2 ” มินิคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล

9 กุมภาพันธ์ 2562 มินิคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล “นั่งเล่นฮิมปิง หลังอิงลานนา ครั้งที่ 2” จัดขึ้น ณ เฮือนสุนทรี เวชานนท์ จ.เชียงใหม่ เพื่อหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนำมอบเป็นทุนการศึกษาและร่วมจัดกิจกรรมที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จ.เชียงใหม่ อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความรู้ สร้างความเข้าใจถึงบทบาทสำคัญของชุมชนและสังคมที่ควรมีต่อเด็กและเยาวชน เพื่อร่วมมือกันในการแก้ไข และป้องกันเด็กกระทำความผิด มินิคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลในครั้งนี้ นำทีมโดยคุณลานนา คัมมินส์ มีศิลปินร่วมแสดงเช่น คณะสุเทพการบันเทิง วงอภิรมย์ และวงนั่งเล่น ศิลปินแขกรับเชิญพิเศษ คุณสุนทรี เวชานนท์ และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างมากมาย...

Read More

มช. เปิดตัวโครงการหลักสูตร บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโครงการหลักสูตร บูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล Digital Industry Integration : DII เป็นหลักสูตรที่ร่วมกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ผู้เรียนสามารถสมัครเป็นพนักงานบริษัทได้ตั้งแต่เข้าเรียน!!! วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวทันเทรนด์ พร้อมเปลี่ยนผ่าน จับมือผู้ประกอบการทั่วไทย พัฒนาบุคลากรสู่ตลาดแรงงานดิจิทัล รับมือโลกแห่งอนาคต เนื่องด้วยประเทศไทยกำลังปฏิรูปเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 หรือดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งมีความต้องการใช้กำลังคนที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถทางด้านดิจิทัลเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปี 2559 พบว่าประเทศไทยยังขาดแคลนแรงงานด้านนี้อยู่ถึง 17,674 คน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึง ได้จัดทำหลักสูตรใหม่ คือ “หลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Integration: DII)” โดยมีความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและร่วมกับบริษัทซอฟต์แวร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและคุณสมบัติที่สามารถทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของอุตสาหกรรม พร้อมกับการสนับสนุนการปรับตัวของนักศึกษาโดยให้อยู่ในสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานจริงและเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นให้นักศึกษามี การเรียนแบบบูรณาการระหว่างการเรียนเชิงทฤษฎีในมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงในอุตสาหกรรม (Work Integrated Learning: WIL) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงหลักสูตรนี้ว่า วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นคณะที่มีการเรียนการสอนเน้นทางด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์ จึงได้สร้างหลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry Integration: DII) ขึ้น โดยมีความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้รูปแบบหลักสูตรที่มีลักษณะดังนี้ 1. เป็นหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตที่มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล 2. การเรียนการสอนเพื่อเตรียมทักษะที่ตรงกับความต้องการอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษา 3. สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานได้ในระหว่างการเรียนผ่านการเรียนแบบบูรณาการระหว่างการเรียนเชิงทฤษฎีในมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง ในอุตสาหกรรม (Work Integrated Learning...

Read More

ที่เที่ยว

ร้านค้าและบริการ

Pin It on Pinterest