Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ..วิถีไทย ครั้งที่ 5

Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข” สงกรานต์นี้ดีงาม…ที่ไหนก็มีสุข พร้อมเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อส่งเสริม สืบสาน มรดก และวัฒนธรรมไทยสู่คนไทย และสากล ตอกย้ำแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยให้มีความยั่งยืน พร้อมกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ พิธีรดน้ำดำหัว , ทำบุญไหว้พระ เสริมสิริมงคล , สรงน้ำพระ , ก่อเจดีย์ทราย , กิจกรรมทำความสะอาดวัด และชุมชนใกล้เคียง พร้อมกิจกรรมเสื้อเก่าแลกเสื้อลายดอก , กิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม , การออกร้านค้าชุมชน โดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด จำกัด เป็นต้น ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 12.00-21.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งทำลาบเมืองในงาน Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ..วิถีไทย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 16.00-17.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดแข่งขันทำลาบ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณฟ้า...

Read More