Author: itong2go

ดูแล้วอยากบอกต่อ “In a better world,2010(Denmark) เพราะความรุนแรงมันทำให้อยู่ร่วมกันบนโลกนี้ได้?”

คำว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น บางครั้งก็อาจไม่จริงเสมอไป จริงว่าเด็กที่ขาดความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวมักจะออกนอกลู่นอกทางได้ง่าย การอบรมสั่งสอนและสภาพแวดล้อมที่ดีในวัยเด็กก็อาจจะช่วยปลูกฝังจิตใต้สำนึกและคุณธรรมที่ดีเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า แต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะไม่มีความคิด ต้องคอยให้ผู้ใหญ่ป้อนทุกอย่างใส่หัวตลอดเวลา เพราะสุดท้ายแล้ว คนที่จะตัดสินใจเลือกว่าจะใฝ่ดี หรือชั่ว ก็ขึ้นอยู่กับตนเองอยู่ดี In a better world เล่าถึงสังคมในปัจจุบันที่พบเห็นได้ตามท้องถนน หรือทุกๆที่บนโลกใบนี้ การหย่าร้างของ ครอบครัว, วิถีชีวิตในโรงเรียน, สังคมคนรอบข้างที่พบเพื่อเพียงผ่าน หรือ พบเพื่อปฏิสัมพันธ์ , และ สังคมในระดับโลกที่ห่างไกล ซึ่งเป็นที่ที่บางคนไม่กล้าแม้แต่จะเสนอหน้าเหยียบเข้าไปอย่างแน่นอน ตัวละครแต่ละคนต่างมีเรื่องและวิถีชีวิตของตนเอง แต่หนังเรื่องนี้นำมาผูกปมร่วมกันได้อย่างสนุกและลึกซึ้ง โดยมีประเด็นหลักที่หนังพูดถึง คือความรุนแรงมันทำให้อยู่ร่วมกันบนโลก นี้ได้หรือเปล่า? ซึ่งโดยปรกติ ในความเป็นจริงเราไม่สามารถอยู่ตรงกลางระหว่างแนวคิดสองด้าน เหมือนกับตัวละครที่มักจะโดนรังแก ดูถูกเหยียดหยาม โดนด่าพ่อ ล้อแม่ ที่ต้องเลือกระหว่าง 1. ตอกกลับด้วยความรุนแรง เดินหน้าลุยไม่ให้ใครกล้ามาเหิมเกริมอีก 2. ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องสนใจ ปล่อยมันไว้อย่าไปแคร์ ซึ่งผลกระทบที่ตามมาย่อมแตกต่างกันออกไปตามตัวเลือกทั้งสอง เพราะบางครั้ง เราสร้างมโนภาพเพียงเพื่อจะทำให้คนอื่นกลัว ให้เชื่อในสิ่งที่เราคิดเพื่อปิดความอ่อนแอของตนเอง และสุดท้ายเราก็กลายเป็นไอ้หน้าโง่คนหนึ่งที่วนเวียนอยู่ในความรุนแรงไม่จบสิ้น คล้ายๆการเมืองในประเทศกำลังพัฒนาที่ไหนสักที่ ที่ต่างขี่หลังเสือแล้วลงมาไม่ได้กันทั้งคู่ สุดท้ายแล้วการให้อภัยจำเป็นแค่ไหนต่อคนที่เราเกลียดชัง? หนังเรื่องนี้ให้คำตอบแก่ทุกท่านได้อย่างแน่นอนครับ In Better World สอนให้ผมเข้าใจว่า เราทุกคนต่างรู้ทั้งรู้ว่า เราต่างก็ต้องการ ปัจจัยที่ดีกว่า ความสะดวกสบาย ชีวิตที่ดีกว่า อะไรๆ ที่ดีกว่า แต่ที่สุดแล้ว เราย่อมมิอาจหลีกหนีไปจาก โลกที่เป็นจริง ชีวิตที่เป็นจริง ในเมื่อเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้คนเดียว ความสุขสบายที่ได้มาจากการอยู่ร่วมกัน โดยปราศจากความเกลียดชัง ที่ทุกคนโหยหา แต่ต่างฝ่ายต่างต้องการชนะ แล้วเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร เราไม่สามารถไปบังคับให้ทุกคนเห็นด้วยกับเราทุกเรื่อง รักใครชอบใครก็เป็นสิทธิ์ของคนนั้น การไปชี้หน้าด่าคนอื่นว่าโง่เพราะคิดไม่เหมือนตนเอง คุณรู้ได้ไงว่าเขาโง่? มันกลับยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น แค่เราต่างเคารพในความเห็นของกันและกัน ถอยออกมาคนละก้าว ชีวิตดีๆที่ใครต่างตัองการ ก็เดินหน้าต่อไปได้แล้ว ความจริงหนังเรื่องนี้ผมดูมาตั้งแต่2ปีที่แล้ว แต่อดไม่ได้ที่จะเขียนถึง ที่จริงเรื่องนี้ได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาต่างประเทศของออสการ์และ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของลูกโลกทองคำ เมื่อปี2011ด้วยครับ แม้เรื่องจะเนิ่บนาบ บทพูดที่ชวนง่วงในบางครั้ง แต่ตัวละครทุกตัวมีพลังมาก โดยเฉพาะตัวเอกที่เป็นเด็กสองคนในเรื่องดึงคนดูได้อยู่หมัด แสดงเก่งมาก หน้าจริงจัง ขึงขังดูแล้วคงอนาคตไกล บทหนังที่มีมิติ มีแนวคิดหลายด้าน หลายมุมมอง ปัญหาทุกอย่างในเรื่องเราล้วนพบในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ คือดูจบแล้วอิ่มเอมครับ...

Read More

กิจกรรม “ข้าราชการไทย ใจสีขาว”

     กิจกรรมนี้ จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นโครงการสร้างเครือข่าย “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” ขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ ชัน G Junction X ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต      โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ ซึ่งสอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง  โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากล เพื่อให้การใช้ทรัพยากร และการพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอย่างแท้จริง และเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดยใช้วิธีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการ บทบาท หน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าถึง และตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต      ป.ป.ท. จึงจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเฟ้นหาข้าราชการต้นแบบ ภายใต้ชื่อ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคีทุกภาคส่วน และเชิดชูเกียรติ คุณความดีของข้าราชการภาครัฐที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ พร้อมทั้งจัดพิธีมอบธงประจำโครงการแก่ “ภาคีเครือข่าย” การแนะนำวิธีสมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย “ข้าราชการไทย ใจสีขาว” และชมมินิคอนเสิร์ตปิดท้ายกิจกรรมกับ มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ ด้วยค่ะ งานดีๆ แบบนี้ เราก็อยากให้ชาว CMTT ไปร่วมงานกันเยอะๆ นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการดีๆ...

Read More

ไปกินเบียร์วุ้นกัน ร้านกลิ่ณกาแฟ เส้นแม่โจ้

info. ทางเข้าโรงเรียนพายัพเทคโนโลยี ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เวลาเปิด-ปิด : 10:00 – 24:00 น. ทุกวันโทร 081 724 2303 ชอบกินเบียร์มั้ยครับ และยิ่งเบียร์เป็นวุ้นๆล่ะชอบมั้ยครับ บางคนไม่ชอบก็มีนะ แต่ส่วนมากถ้าไม่เคยก็คงอยากจะลองดู ลองแล้วจะติดใจครับ มันเย็นเจี๊ยบลื่นๆไม่ต้องใช้น้ำแข็งช่วย และยิ่งถ้าเสิร์ฟมากับแก้วแช่ (แก้วแช่แข็ง มีน้ำแช่เป็นน้ำแข็งอยู่ก้นแก้ว) ก็ยิ่งประสานพลังกันเย็นและรักษาความเป็นวุ้นให้คงอยู่ยาวนานเข้าไปอีก สำหรับขาเบียร์วุ้นแล้ว มันคือสวรรค์ชัดๆ และถ้าประกอบกับอาหารดีๆสดๆ อร่อยๆ บรรยากาศรอบข้างเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศ หน้าตาจิ้มลิ้มรายล้อมเต็มไปหมด คุณว่าร้านแบบนี้น่านั่งไหมครับ ร้านที่ว่านั้นมีอยู่จริง ชื่อร้าน “กลิ่ณกาแฟ” แต่มันขายเบียร์วุ้นครับ และก็เบียร์นอกอีกหลายตัว โฮการ์เด้นก็มี เปิดดูเมนูมีกาแฟนิดเดียว เมนูเบียร์มีหลายหน้า คิดว่ากาแฟคงขายกลางวันนะครับ กลางคืนเห็นสั่งเบียร์กันทุกโต๊ะ ร้านนี้ท่าน ผช. และ ผบ. ผช. พามาลองเนื่องจากอยู่ใกล้บ้านท่าน วิธีมาก็ขับรถจากในเมืองมุ่งตรงไปแม่โจ้ พอเลยแยกโรงเรียนต้นกล้าไปนิดเดียว ซ้ายมือจะมีโครงการบ้านของอรสิรินอยู่ เลี้ยวเข้าไปเลย ร้านอยู่หน้าโครงการนั่นเอง กลางคืนเต็มทุกโต๊ะ ฝนตกก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะลุก ทำเหมือนเป็นเก้าอี้ดนตรี เบียร์ไทยเขาขายเป็นโปรด้วยนะ ณ วันที่เขียนนี้ ลีโอโปรสามขวด สองร้อยบาท , ช้างเอ็กซ์พอร์ท สามขวด หนึ่งร้อยเก้าสิบบาท อย่างอื่นผมไม่รู้ละ ไปทีไรก็สั่งแต่สองอย่างนี้ ส่วนเบียร์เลือกได้สองแบบ คือแบบเย็นเจี๊ยบ กับเบียร์วุ้น เขามีเครื่องทำเบียร์วุ้นโดยเฉพาะเลย เอาล่ะมาดูรูปกัน ซูมๆ เบียร์วุ้น ฟองเบียร์ หน้าร้านก่อนค่ำ คนยังไม่เลิกงาน เราไปก่อน ที่จอดรถกว้างขวางครับ เลือกได้ตามสบาย แขกกำลังเข้า เริ่มย่าง บาร์ บี คิว กันแล้ว หอมๆๆ เมื่อไหร่จะสุก เอามาชิมหน่อย ปิ้งย่าง มีให้เลือกหลายรายการครับ ย่างเสิร์ฟกันสดๆ นั่นไง สาวๆเลิกงานมานั่งจิบเบียร์ให้หายเหนื่อย สาวๆมาหนุ่มๆก็ตามมาเอง สาวเชียร์เบียร์ต้องมีอยู่แล้วครับ หลายคนด้วย สังเกตุขวดเบียร์เยอะจัง ในร้านครับ เต็มทุกโต๊ะ จัดหนักกันทุกโต๊ะ...

Read More

Pin It on Pinterest