อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง จัดงาน “เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์2555” (Flora Fest’ @ Royal Park Rajapruek 2012) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00-20.00 น. จำนวน 90 วัน ภายใต้ธีมงาน “อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ใต้ร่มฟ้าพระบารมี” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร การจัดงานครั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการให้ความรู้ ประกอบด้วยนิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทั้ง 3 พระองค์ การจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ นิทรรศการ 80 พรรณไม้งามโครงการหลวงและนิทรรศการสายใยรัก

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและพฤกษศาสตร์พืชสวนไทยและพืชท้องถิ่นให้ความรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนและเศรษฐกิจสีเขียว นิทรรศการ“กุหลาบ : ราชินีแห่งดอกไม้” นิทรรศการ”โลกแมลง : กิ่งไม้เดินได้” (Walking Stick) นิทรรศการกล้วยไม้ นิทรรศการเรื่องกล้วยกล้วย นิทรรศการ”สมุนไพร คลายหนาว”  มีการจัดแสดงพืชแปลกพืชหายากในเรือนร่มไม้ เรือนพืชทะเลทราย เรือนกล้วยไม้ และสวนบอนไซ รวมทั้งมีการจัดแสดงสวนนานาชาติและสวนองค์กร มีการจัดฝึกอบรมเรื่องการจัดสวนถาด เทคนิคการเลี้ยงแมลง : ตั๊กแตนและผีเสื้อและการให้ความรู้ในฐานเรียนรู้แก่เยาวชนทั่วไป รวมทั้งการถ่ายภาพเบื้องต้น

ในช่วงงานเทศกาลดอกไม้บานทั้ง90วัน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จัดและตกแต่งสวนให้สวยงามด้วยดอกไม้เมืองหนาวและพรรณไม้นานาชนิดจากมูลนิธิโครงการหลวงที่เน้นความสวยงามแปลกตา เช่น ดอกทิวลิป ลิลลี่ คาเนชั่น บีโกเนีย พิทูเนีย บลูฮาวาย ดาเลีย เจอราเนียม ไฮเดรนเยีย ฯลฯ โดยคัดเลือกพันธุ์พิเศษและเพาะบนพื้นที่บนดอยสูงของโครงการหลวงที่มีอากาศหนาวเย็นเพื่อให้ได้ดอกที่สวยสมบูรณ์ งดงามน่าประทับใจ และได้มีการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วยการแสดงดนตรีในสวน (Music in the Garden) จากศิลปินที่มีชื่อเสียงที่พร้อมขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม อาทิ โดม เดอะสตาร์8 / ฮัท เดอะสตาร์ 8 /     นท เดอะสตาร์7 / แอม-เสาวลักษณ์ /สุเมธ-ปั๋ง /ลุลา /โก้ Saxman/ ต้น-คชา AF8 /ไม้เมือง เป็นต้น มีการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงของสถาบันการศึกษาและชุมชนต่างๆ นอกจากนั้นอุทยานหลวงราชพฤกษ์ยังได้เตรียมกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่างๆ เช่น การจัดงานวันคริสต์มาส จะมีขบวนซานตาครอสแจกของขวัญแก่เด็กๆ  กิจกรรมเคาท์นดาวน์ ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การประกวดนางฟ้าและกามเทพน้อยในวันวาเลนไทน์ แฟชั่นโชว์ผ้าไหมและการ์ล่าดินเนอร์ การเชิดสิงโต วันตรุษจีน รวมทั้งการประกวดถ่ายภาพและภาพประทับใจฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5 หรือทางเว็บไซต์ www.royalparkrajapruek.org

 

ฝากความคิดเห็น ...