ศูนย์ศิลปะบ้านตึกจะได้จัดนิทรรศการศิลปะประติมากรรมขนาดเล็ก “A little think Mean a lot”  โดยอาจารย์ นักศึกษา สาขาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2555  จัดแสดง ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก (ตรงข้ามพุทธสถาน) ระหว่างเวลา 15.00-20.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)
กำหนดพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิด และชมนิทรรศการดังกล่าวครับ

ศูนย์ศิลปะบ้านตึก (Baan Tuek Art Center)
เลขที่ 12-14  ถนนท่าแพ
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
e-mail : baantuekartcenter@gmail.com
facebook : baantuekartcenter

ฝากความคิดเห็น ...