Patients Identities

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 109 รูป จากวัดดังทั่วเมืองเชียงใหม่ เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อเป็นการทำนุบำรุง และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้ชนรุ่นหลังได้ปฏิบัตสืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นการทำให้จิตใจบริสุทธิ์ และเป็นการเสริมสิริมงคลให้ชีวิต โดยกิจกรรมงาน “ตักบาตรเทโว” จัดขึ้นในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานน้ำพุโขลงช้าง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ฝากความคิดเห็น ...