เริ่มต้นกันที่ดนตรีแจ้ส  คอนเสิร์ตการกุศล  Jazz for better days

Performance by Chiangmai Jazz Guru

“Teh Intaranan” and Woranan Music School ”

การแสดงดนตรีแจ๊สนำโดย อาจารย์อิทธินันท์ อินทรนันท์และ

ครูนลี อินทรนันท์ จากโรงเรียนดนตรีวรนันท์

รายได้จากการแสดง เพื่อสนับสนุนหลักสูตรดนตรีในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น.

บัตรราคา 500 , 300 บาท ติดต่อ 084-173-7467

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 58 ประจำปี 2555  สัญจรสู่เชียงใหม่

วันที่ 9 -28 พฤศจิกายน 2555

เปิดงานนิทรรศการวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 น.

ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหน้า หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการ To be or not to be ทำดี หรือไม่ทำดี

ผลงานภาพพิมพ์เทคนิค  Engraving  บอกเล่าเรื่องราว ปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อความรู้สึก

ภาพเหตุการณ์ อุทาหรณ์  และสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นบนความเปลี่ยนแปลงของสังคม

โดย ร.ศ พงษ์เดช ไชยคุตร

วันที่ 9-30 พฤศจิกายน 2555

พิธีเปิดงานวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.30 น.

ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 13

ในหัวข้อ “บ้านสีเขียว โลกสีเขียว Green Living : Saving the Earth”

ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.นิมมานเหมินทร์

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับอนุบาล, ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3, ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3), และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา

Download ใบสมัครได้ที่ www.finearts.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์และโทรสาร 053-944805, 053-211724 ระหว่างวันที่
1 – 31 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครผ่าน E-mail  โดยกรอกใบสมัครพร้อมลายเซ็น และสแกนแนบ (attach) ส่งมาที่ sap@finearts.cmu.ac.th

งาน Charity Bazaar ครั้งที่ 13

จำหน่ายสินค้า เพื่อการกุศล โดยเงินที่ได้จะนำไปบริจาคให้กับสภากาชาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เด็กกำพร้า ในจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย Chiang Mai Japanese Association

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา เวลา 08.00 – 13.00 น.  ณ ลานจอดรถ (ลานวงเวียน) หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เทศกาลภาพยนตร์สารคดีจากสหรัฐอเมริกา

การจัดฉายภาพยนตร์สารคดีร่วมสมัย  สารคดีหาดูยาก และสารคดีที่มีพลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงสังคม

จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา  ประจำจังหวัดเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่21- 23 พฤศจิกายน 2555  เวลา 16.30 – 20.30น.

และมีเปิดงานในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น.  ไม่มีค่าใช้จ่าย

ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Fashion Show การกุศล

เกี่ยวกับการแต่งกายของชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ชมการแสดงดนตรีพม่า ชาน คะฉิ่น กะเหรี่ยง และมี จำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ บริเวณหน้างาน จัดโดย มูลนิธิการศึกษาประกายแสง (BEAM Education Foundation)

ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-23.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม มูลนิธิการศึกษาประกายแสง 081-993-8227

มหกรรมการเต้นนานาชาติ (International Dance Festival) เชียงใหม่

1– 2 ธันวาคม และ 8-9 ธันวาคม  2555

ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามโปรแกรมใน http://friends-of-the-arts.info/idf-2012/idf-schedule/

นิทรรศการศิลปกรรรม ปตท.ครั้งที่ 27  และนิทรรศการศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ

ครั้งที่ 13

ในหัวข้อ “บ้านสีเขียว โลกสีเขียว Green Living : Saving the Earth”

วันที่ 7 -28 ธันวาคม 2554

พิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

………………………………………………………………………..

หอนิทรรศการฯ โทรศัพท์ / โทรสาร  053-218280   ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่  www.facebook.com/cmuartcenter.chiangmai

ฝากความคิดเห็น ...