การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าร่วม “งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๕” ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า เทศบาลตำบลช่อแฮร่วมกับวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีโบราณ เพื่อน้อมรำลึกพระพุทธจริยาวัตร และแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณ ถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ตักบาตรเทโว หมายถึง การทำบุญตักบาตร ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คำว่า เทโว เรียกกร่อนมาจากคำว่า เทโวโรหนะ ซึ่งแปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลกความเดิมมีว่า ในพรรษาที่ ๗ นับแต่วันตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิต จนบรรลุโสดาปัตติผล ครั้นออกพรรษาในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ แล้ว จึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสนคร ในกาลที่เสด็จลงจากเทวโลก ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลก เมื่อทรงแลดูข้างล่าง สถานที่นั้นก็มีเนินอันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรก ทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียง จักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกัน เทวดาก็เห็นพวกมนุษย์ แม้พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดา สัตว์นรกก็เห็นมนุษย์และเทวดา ต่างก็เห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียว ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี ขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

รุ่งขึ้นวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง ๓ เดือน และเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงนิยม ตักบาตรเทโว กันจนเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้กิจกรรมภายในงาน จะมีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ สามเณร มีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และจะมีริ้วขบวนการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะถึง ๙ ขบวน และร่วมกันตักบาตรพระภิกษุ และสามเณร

นอกจากงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงแล้ว ในวันเดียวกันนี้ยังมีการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะอีกหลายๆ วัด ในจังหวัดแพร่ อาทิ วัดชัยมงคล อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. วัดสะแล่ง อำเภอลอง จ.แพร่ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และร่วมกันตักบาตรพระภิกษุ และสามเณร เช่นเดียวกัน

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมทำบุญตักบาตร “งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๕” ในวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกันนุ่งขาว ห่มขาวหรือชุดพื้นเมืองไปร่วมงาน นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง โทร. ๐ ๕๔๕๙ ๙๒๐๙ สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

ฝากความคิดเห็น ...