เมญ่าฯ เชิญพบปะความหลากหลายสไตล์ล้านนา ทั้งอาหารและวัฒนธรรม ในงาน “Lanna Cuisine For Cultural Tourism”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน “Lanna Cuisine For Cultural Tourism” เพื่อส่งเสริมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยงานนี้ได้รับเกียรติเปิดงานโดยคุณมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ลาน Event Hall ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

โดยงานนี้จะจัดกิจกรรมในรูปแบบที่ส่งเสริมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ ตำนานมรดกคุณค่าของวัฒนธรรมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมล้านนา โดยเฉพาะอาหารพื้นเมืองที่มีรสชาติ

และเอกลักษณ์อันโดดเด่นของภาคเหนือ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อัตลักษณ์ตำนานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาให้เป็นไปในวงกว้าง

รวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ภายในงานจะได้พบกับ ผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกว่า 15 ร้าน ที่มีเอกลักษณ์ประจำพื้นถิ่น การสาธิตการทำอาหารโดยเชฟชื่อดัง การแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา นิทรรศการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อการท่องเที่ยว

 

หากใครที่ได้มาเยือนยังจังหวัดเชียงใหม่แล้วเป็นต้องได้มาลิ้มรสชาติความอร่อยของอาหารเหนือ และอาหารพื้นถิ่นชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์และรสชาติที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

เชิญมาร่วมกิจกรรม “Lanna Cuisine For Cultural Tourism” ได้ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 มิถุนายน นี้

ฝากความคิดเห็น ...