สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่, พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชม ชิม ช๊อป สินค้าฮาลาล และชมศิลปวัฒนธรรมมุสลิมในงาน ย่านการค้าพาณิชย์ ถนนฮาลาล (Halal Street) จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ถนนเจริญประเทศ ซอย 1 โดยมีกำหนดการดังนี้
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555

     07.00 – 10.00 น.     สัมผัสวิถีชีวิตตลาดเช้ามัสยิดบ้านฮ่อ(กาดดอย)

     11.00 – 14.00 น.     ชม ชิม ช๊อปสินค้าฮาลาลและอาหารมุสลิมจากภาคต่างๆ ของประเทศไทย และสินค้าจากย่านการค้าพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆ

     14.00- 15.00 น.      “พิธีเปิดงาน ย่านการค้าพาณิชย์ ชุมชนมัสยิดบ้านฮ่อ ถนนฮาลาล (Halal Street) เชียงใหม่”  โดย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ / ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / ผู้แทน ศอบต. / ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ / ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ / พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

                                    การแสดงลิเกฮูลู จากจังหวัดชายแดนภาคใต้

                                    การแสดงวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายมุสลิม

                                    เยี่ยมชม ย่านการค้าพาณิชย์บ้านฮ่อ

     15.00 – 18.00 น.     การประชันฝีมือการปรุงอาหารมุสลิมต่างภาคหลากรสชาติ

                                    การประชันลีลาการชงชาชักต่างภาคหลากลีลา

     18.00 – 20.00 น.     สัมผัส บรรยากาศถนนฮาลาลแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่และการแสดงวัฒนธรรมมุสลิม

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555

     09.00 – 11.30 น.     การเสวนา เรื่อง โอกาสทางธุรกิจของฮาลาล โดยคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ / หอการค้าจังหวัดเชึยงใหม่ /มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการ อิสลามจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านฮ่อ

     11.00 – 20.00 น.     ชม ชิม ช้อป ย่านการค้าพาณิชย์ ถนนฮาลาลเชียงใหม่

                                    การแสดงศิลปวัฒนธรรม / ดนตรี / การละเล่น (เวลา 15.00 น. และ 19.00น.)

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555

     11.00 – 20.00 น.     ชม ชิม ช้อป ย่านการค้าพาณิชย์ ถนนฮาลาลเชียงใหม่

                                     การแสดงศิลปวัฒนธรรม / ดนตรี / การละเล่น (เวลา 15.00 น. และ 19.00น.)

ฝากความคิดเห็น ...