#กาดโก้งโค้งหรือตลาดโก้งโค้ง ขายกันตั้งแต่เช้ายันเย็น มีทั้งอาหารพื้นเมือง ?ผัก ?ผลไม้สดๆ ? ต้นไม้ ? เสื้อผ้า ?ข้าวของเครื่องใช้ให้เลือกเยอะมาก ในราคาเป็นมิตร!

ส่วนคำว่า “โก้งโค้ง” ในภาษาเหนือแปลว่าการก้มหรือโน้มตัวไปข้างหน้า ในที่นี้คือการที่คนก้มตัวเลือกซื้อของจากพ่อค้าแม่ค้า

พิกัด : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาเปิด-ปิด : 8.00 น.-18.00 น. ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์แรกของทุกเดือน
เบอร์โทรศัพท์ : 053-944088

โก้งโค้ง

โก้งโค้ง

โก้งโค้ง                                                                                                                                                                                                                     

ฝากความคิดเห็น ...