โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

(นายสวงษ์ ไชยยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน)

แรกเริ่มเดิมทีกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งให้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เพียงชั่วคราว ในปี พ.ศ. 2490 และต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ได้ทำการรวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อทำการเปืดสอน โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนสตรีคำเที่ยงอนุสรณ์ จนถึงปี พ.ศ. 2497 ได้ย้ายมาเปืดทำการ ณ อาคารสร้างใหม่ที่วัดกิตติซึ่งเป็นวัดร้าง อันเป็นที่ก่อตั้งโรงเรียน ณ ปัจจุบัน และเป็นที่ราชพัสดุ โดยมีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษา ในด้านอาคารสถานที่นั้น ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้ชัดจากอาณาเขตโดยรอบของบริเวณโรงเรียนนั่นเอง…

การเรียนการสอนจะแบ่งจัดเป็น 4 โครงการ ซึ่งเป็นการแบ่งตามลักษณะของหลักสูตรอย่างชัดเจน ทางโรงเรียนได้ทำการวิเคราะห์เด็กแต่ละคนโดยครูและผู้ปกครองของเด็กเองทำให้ทราบถึงความถนัด ความชอบเบื้องต้นของเด็ก และสามารถให้เด็กทำการเลือกโครงการการเรียนรู้ของตัวเองได้ตามต้องการ ซึ่งแต่ละโครงการ มีดังนี้

  1. โครงการ English Program เป็นโครงการสองภาษา จะมีครูชาวต่างชาติ 1 คน และครูไทย 1 คน ครูผู้ช่วยอีก 1 คน รวมมีครูประจำชั้น 3 คน ต่อหนึ่งห้อง มีค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ที่ 17,400 บาท ต่อหนึ่งภาคเรียน
  2. โครงการ วิทย์ – คณิต จะมีครู 3 คน เป็นครูประจำชั้นต่อหนึ่งห้อง มีค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ที่ 10,000 บาท ต่อหนึ่งภาคเรียน
  3. โครงการ คณิต – ภาษา แบ่งเป็นครึ่งวันแรกให้เด็กเรียนกับครูชาวจีน ครึ่งวันหลังเรียนกับครูชาวต่างชาติ และจะมีครูประจำชั้น 1 คนคอยดูแล โดยจะเป็นแบบนี้สลับกันไปในทุกๆวัน มีค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ที่ 10,000 บาท ต่อหนึ่งภาคเรียน
  4. โครงการ ปกติ จะเป็นการเรียนการสอนตามการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ มีครูประจำชั้น 2 คนรวมครูผู้ช่วยด้วย มีค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ที่ 6,500 บาท ต่อหนึ่งภาคเรียน

ในชั้นอนุบาลจะมีอยู่ 2 ช่วงชั้น นั่นก็คือ อนุบาลหนึ่งและอนุบาลสอง แต่ละช่วงชั้นมีอยู่ 8 ห้องและแต่ละห้องจะแบ่งเป็นแต่ละโครงการ ห้องที่หนึ่งและสองเป็นโครงการปกติ ,ห้องที่สามและสี่เป็นโครงการวิทย์ – คณิต ,ห้องที่ห้าและหกเป็นโครงการคณิต – ภาษา และสองห้องสุดท้ายจะเป็นโครงการสองภาษานั่นเอง โดยการรับเด็กเข้ามาศึกษาชั้นอนุบาลหนึ่งและสองนั้น จะเป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาลซึ่งจะรับเด็กตั้งแต่อายุ 5 – 6 ขวบ ทั้งช่วงชั้นอนุบาลมีจำนวนเด็กอยู่ที่ 480 คน เฉลี่ยห้องละ 30 คน

การจัดทำโครงการการเรียนรู้แบบนี้นั้น ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีแก่เด็กนักเรียน และโรงเรียนเช่นกัน เพราะจากที่โรงเรียนได้เฝ้าดูศิษย์แต่ละคนที่ใฝ่ฝันเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนต่างๆ พบว่ากว่า 90 % สามารถทำได้ดั่งที่หวังไว้เกือบทั้งหมด และการเข้าศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของอนุบาลเชียงใหม่นั้น จะมีการทดสอบเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการพัฒนา ควบคุม และดูแลให้เด็กมีการเจริญเติบโตไปในทางที่ดี

การรับส่งเด็กนักเรียน ผู้ปกครองต้องดำเนินการด้วยตัวเอง แต่ทางโรงเรียนจะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การจารจรเป็นไปได้อย่างราบรื่นให้มากที่สุด…

คุณครูกำลังรู้สึกเหนื่อยกับงานบริหารที่ดูจะมากมายเกินไปใช่มั้ยคะ?

แอพสมศรีระบบบริหารโรงเรียน โหลดวันนี้ใช้ฟรี4เดือน

สมศรีขอเสนอตัวเป็นตัวช่วยคุณครูทุกคนเองค่ะ
สมศรี( somsri.io )เองไม่ใช่คนนะคะ แต่เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคอยเป็นเลขาส่วนตัวให้คุณครูทุกท่าน

– หากคุณครูท่านใดอยากรู้จักสมศรีเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง http://m.me/somsri.io/ หรือ http://www.somsri.io/ ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ หรือสมัครได้ทาง www.somsri.io ช่วงนี้มีโปรโมชั่นใช้งาน ฟรี 4 เดือน สอบถามโทร. 064-219-6125

[wpgmza id=”373″]

ฝากความคิดเห็น ...