โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็กเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดเชียงใหม่ ใกล้บ้านคุณ

โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็กเชียงใหม่

(คุณครูพรพิมล พิสุทธิพันธ์พงศ์ และแม่ครูเพ็ญศรี พิสุทธิพันธ์วง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้รับใบอนุญาต)

ก่อตั้งมานานแล้ว 36 ปี เริ่มก่อตั้งจากอุดมการณ์ของมาสเตอร์และแม่ครู ที่อยากจะสร้างโรงเรียน และอยากจะดูแลเด็กๆ ซึ่งบริเวณนี้ 36 ปีที่แล้วจะอยู่รอบนอก เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2524 มีนักเรียนรุ่นแรก 22 คน จดทะเบียนแรกเริ่มเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่ดูแลเด็ก และขออนุญาตเปลี่ยนเป็นโรงเรียนอนุบาลเตรียมอนุบาล ช่วง1 ปี 6 เดือน ถึง 2 ขวบ 4 เดือน พอเด็กอายุ 3 ปี จะเข้าสู่ช่วงวัยของชั้นอนุบาลหนึ่ง เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 3 – 6 ปี

นักเรียนส่วนมากมาจากตำบลป่าแดด อำเภอสารภี อำเภอหางดง บริเวณสนามบิน และบริเวณใกล้ๆ ส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายนั้นสามารถจ่ายเป็นรายเดือนได้ ในชั้นเตรียมอนุบาล จะมีค่าใช้จ่ายแรก 7,930 บาท รวมค่าเทอมเดือนแรก 3,000 บาท ค่าแรกเข้า 3,000 บาท ค่าสื่อการเรียนรู้และค่าประกันอุบัติเหตุ 1,930 บาท ต่อปีการศึกษา ซึ่งในเดือนต่อไปชำระ 3,000 บาทต่อเดือน ส่วนระดับอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสาม เทอมแรกอยู่ที่ 18,000 บาท ส่วนเทอมสองชำระ 16,620 บาทโดยประมาณ

ทางโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ณ ปัจจุบัน โรงเรียนจะใช้ Outsource หลายแห่ง โดยมีโรงเรียนสหวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือของเซนต์จอห์น ช่วยสนับสนุนทางฝั่งของโรงเรียนอนุบาลพิมานเด็กได้ทุกๆ เรื่อง ในด้านดนตรีมีโรงเรียนปฤษฐาการดนตรี จังหวัดเชียงใหม่เข้ามาช่วยสอน และมีพระอาจารย์จากวัดเจดีย์หลวงเข้ามาสอนเด็กในด้านศาสนาตามหลักวิถีพุทธ

ด้านวิชาการถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ในขณะเดียวกันทักษะชีวิตก็ต้องมีความพร้อมตั้งแต่เล็กๆ โดยในเรื่องของการฝึกสมาธิและจิตนาการ รวมไปถึงการคิดเลขเร็ว จะมีบุคคลากรจากสถาบัน MEIQ เข้ามาสอนจินตคณิตให้  ในด้านของภาษาอังกฤษ นอกจากหลักสูตรของทางเซนต์จอห์นแล้ว ทางโรงเรียนยังใช้หลักสูตร “My First English Adventure” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาจากอิสราเอล เพื่อให้ภาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ช่วยให้เด็กสามารถสื่อสารได้ ดังนั้นพิมานเด็กวันนี้ไม่ได้พัฒนาด้วยตัวเองแล้ว แต่มีเครือข่ายในหลายๆด้านที่ช่วยพัฒนาไปด้วยกันอย่างรวดเร็ว

เด็กเตรียมอนุบาลนั้นไม่ได้ต้องการแค่การเลี้ยงดูแต่ต้องการการพัฒนาควบคู่ไปด้วย ทางโรงเรียนได้ใช้หลัก “Brain Base Learning (BBL)” ก็คือการที่เรียนรู้ด้านสมองของเด็ก เพื่อการดูแลที่ถูกต้อง และที่สำคัญของเด็กในวัยนี้สมองที่เจริญมากๆ คือสมองน้อย ที่อยู่ด้านหลัง จะควบคุมการเคลื่อนไหว การยืดหยุ่นร่างกาย ถ้าสมองส่วนนี้ทำงานดีจะควบคุมสมองส่วนหน้าที่ใช้สำหรับการคิด ความมีเหตุผล โดยจะมีการพัฒนาไปด้วยกัน

ในชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงอนุบาลสาม มีความโดดเด่น คือจะมีการเรียนวันภาษาไทยหรือ วันภาษาอังกฤษ เช่นสัปดาห์นี้เรียนจันทร์ พุธ ศุกร์ เป็นภาษาอังกฤษ สัปดาห์หน้าจะเรียนวันอังคาร พฤหัสบดีเป็นภาษาไทย คือจะเรียนแบบต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นเด็กจะเรียน 2 ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้เรียนเป็นชั่วโมง แต่ละชั้นจะมี 2 ห้อง เด็กไม่เกิน 30 คน คุณครูประจำชั้นเป็นครูไทย ครูผู้ช่วย และคุณครูภาษาอังกฤษ  มีคุณครูและครูผู้ช่วยทั้งหมด 20 คน ในการดูแลเด็กตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลที่มีจำนวนเด็กกว่า 100 คน

ด้านอาหารมีพ่อครัวแม่ครัวประจำโรงเรียน ดูแลเรื่องโภชนาการและความชอบของเด็ก เพราะฉะนั้นจะคอยสำรวจว่า เด็กๆชอบอาหารที่ทำให้ทานหรือไม่ ถ้าเด็กไม่ชอบก็จะต้องพยายามฝึก ทางโรงเรียนจะมีกิจกรรมให้เด็กปลูกผักและทำการดูแลด้วยตนเอง ที่แปลงเกษตรของโรงเรียน และได้นำไปต่อยอดสร้างเป็นผลงานของเด็ก ชื่อว่า “โครงการ Happy” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาเด็กไม่ทานผัก และยังได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ

การรับส่งเด็ก ทางโรงเรียนจะให้รับส่งภายในโรงเรียน โดยจะมีรถประจำของทางโรงเรียนจำนวน 3 คัน คอยรับส่งเด็กนักเรียน โดยคันแรกจะรับส่งบริเวณตำบลป่าแดด อำเภอเมือง คันทีสองบริเวณกองบิน 41 อำเภอเมือง และคันสุดท้ายรับส่งบริเวณอำเภอสารภี ซึ่งทุกคันจะมีครูนั่งรถไปกำกับดูแลเด็กๆด้วย…

คุณครูกำลังรู้สึกเหนื่อยกับงานบริหารที่ดูจะมากมายเกินไปใช่มั้ยคะ?

สมศรีขอเสนอตัวเป็นตัวช่วยคุณครูทุกคนเองค่ะ
สมศรี( somsri.io )เองไม่ใช่คนนะคะ แต่เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคอยเป็นเลขาส่วนตัวให้คุณครูทุกท่าน

– หากคุณครูท่านใดอยากรู้จักสมศรีเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง http://m.me/somsri.io/ หรือ http://www.somsri.io/ ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ หรือสมัครได้ทาง www.somsri.io ช่วงนี้มีโปรโมชั่นใช้งาน ฟรี 4 เดือน สอบถามโทร. 064-219-6125

Related Posts