หลังจากพิธีไหว้ครูของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผ่านไปแล้ว หากใครได้ไปร่วมงานจะได้เห็นถึงความสวยงามของขบวนแห่และการแต่งกายแบบล้านนา และพิธีไหว้ครูแบบล้านนาที่รู้สึกได้ถึงความขลังและศักดิ์สิทธิ์มากๆ วันนี้เราเลยขอนำภาพบรรยากาศในวันงานมาให้ชาว CMTT ได้ชมกันนะคะ เริ่มจากขบวนแห่ขันบายศรีและเครื่องเซ่นไหว้ ที่จะใช้ในการประกอบพิธีไหว้ครู โดยมี “นางแก้ว” เป็นผู้เชิญ

     เมื่อขวบนผ่านมาบนสันอ่างแก้ว ขบวนจะหยุดพักและนางแก้วจะลงจากเสลี่ยง เพื่อตักน้ำอันเป็นมงคลจากอ่างแก้วคือพิธีรับน้ำ “สุคนธศรี สินธุธารา สุเทพธาตุ” หมายถึงน้ำที่หลั่งไหลมาจากยอดดอยอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงใหม่คือดอยสุเทพ

     หลังจากตักน้ำจากอ่างแก้วแล้ว ขบวนแห่ก็จะแห่มาที่ลานสัก เพื่อประกอบพิธีไหว้ครูอันศักดิ์สิทธิ์ พิธีในวันนี้มีผู้ให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าแล้ว ก็ยังมีประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากพิธีการไหว้ครูแล้วก็ยังมีการแสดงจากบุคลากรและนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์อีกหลายชุด ซึ่งแต่ละชุดก็มีความสวยงามอลังการไม่แพ้กัน

     นักศึกษาใหม่ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าต่างเข้ามาให้อาจารย์ผูกข้อมือเพื่อรับขวัญและขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลและแสดงความกตัญญูต่ออาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ถือว่าเป็นพิธีที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานมากๆ เลยค่ะ

     ขอขอบคุณภาพงานพิธีสวยๆ จาก Facebook ของ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ หากใครต้องการชมบรรยากาศและภาพสวยๆ นอกเหนือจากนี้ สามารถติดตามได้จาก http://www.facebook.com/ThaiArtCMU เลยค่ะ แล้ว CMTT จะนำกิจกรรมดีๆ แบบนี้มาฝากอีกนะคะ ^^

—————————————————————

     คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ และประชาชนผู้สนใจ ร่วมชมพิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ ในกิจกรรม “นบไหว้สา ครูบาอาจารย์ศิลป์” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ บริเวณลานสักหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีไหว้ครูของคณะวิจิตรศิลป์ มช. ได้มีการจัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการปลูกฝังการเคารพครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาให้กับนักศึกษา ซึ่งจะจัดเป็นการไหว้ครูแบบล้านนาประเพณี ประกอบด้วยริ้วขบวนแห่เครื่องสักการะ เครื่องเซ่นไหว้ครูที่แสดงถึงการเคารพธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมการแต่งกายที่สวยงาม การแสดงที่งดงามวิจิตรตระการตา มีการบรรเลงดนตรีพื้นเมือง พร้อมทั้งชมพิธีฮ้องขวัญและผูกข้อมือนักศึกษาใหม่ โดยมีนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ปัจจุบัน และที่จบการศึกษาไปแล้วได้มาพบปะและร่วมแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูอาจารย์โดยทั่วกัน

พิธีไหว้ครูแบบล้านนาโบราณของคณะวิจิตรศิลป์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปีและถือเป็นประเพณีที่สำคัญ เพราะคณะวิจิตรศิลป์ได้จัดตั้งขึ้นมาภายใต้อุดมการณ์อย่างหนึ่งที่ว่า จะเป็นผู้นำทางด้านศิลปะและการอนุรักษ์หรือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาไทยเอาไว้ พิธีไหว้ครูถือเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาให้ความสำคัญเพราะเป็นประเพณีการเคารพกราบไหว้ครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะความเป็นครูในเชิงช่างและทางศิลปะนั้นจะถือว่าสำคัญยิ่ง ซึ่งนักเรียนหรือลูกศิษย์ลูกหาทุกคนต้องพึงปฏิบัติ ดังนั้นคณะวิจิตรศิลป์จึงได้ถือเอาว่า ก่อนเริ่มการศึกษาทางศิลปะควรจะมีการเคารพกราบไหว้บวงสรวงครูบาอาจารย์ทั้งในปัจจุบันและในธรรมชาติ ตลอดจนเทพาอารักษ์ตามความเชื่อของชาวพุทธและชาวฮินดูเราถือเป็นครูแทบทั้งสิ้น ซึ่งครูเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ผลงานและก่อเกิดแรงบันดาลใจให้กับเหล่าศิลปินทั่วไปในล้านนา อีกประการจะได้เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามหรือการรู้จักเคารพครูบาอาจารย์ตามแบบวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาน้องใหม่ที่จะเข้ามาศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีการเริ่มตั้งแต่ วันก่อนเริ่มงานจริง เรียก “วันดา” หมายถึงวันตระเตรียมข้าวของสำหรับการเซ่นไหว้ครูบาอาจารย์ ตามแบบประเพณีล้านนา ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องเซ่นไหว้ครู 6 สาขาวิชา คือ สาขาศิลปะไทย สาขาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ สาขาจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องเซ่นไหว้สำคัญที่แสดงถึงความเคารพธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกให้นักศึกษาพึงปฏิบัติ คือ ขันเทวดา อันประกอบไปด้วย หัวหมู ไก่ต้ม อาหารคาวหวาน หมากเมี่ยง ผลไม้ ตลอดจนดอกไม้หอมที่ประดับประดาอย่างงดงามและในวันแต่งดาเดียวกันนี้ทางนักศึกษาได้จัดทำพิธีสำคัญ คือพิธีเลือกตัวแทนนักศึกษาหญิงเพื่อจะอัญเชิญขันบายศรีและสิ่งมงคลเข้าสู่พิธีการไหว้ครูและเรียกขวัญรับนักศึกษาน้องใหม่ ก็คือการเลือกนางแก้ว

     นางแก้วตามคัมภีร์ภาคเหนือโบราณหมายถึง นางอิตถีรัตนะ คือนางผู้วิเศษที่มีความเพียบพร้อมดีงาม เป็นนางแก้วของจักรพรรดิ และหากออกเรือนแล้วจะกลายเป็นแม่ศรีเรือนที่ทรงค่าที่สุดของชายซึ่งมักจะเรียกว่า “เมียนางช้างแก้ว” นอกจากนางแก้วเป็นผู้เชิญขันบายศรีขึ้นบนเสลี่ยงหลวงอันงดงามแล้วระหว่างทางที่ขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้และนางแก้วผ่านคือสันเขื่อนอ่างแก้วขบวนจะหยุดพัก ให้นางแก้วได้ลงจากเสลี่ยงเพื่อตักน้ำอันเป็นมงคลจากอ่างแก้วคือพิธีรับน้ำ “สุคนธศรี สินธุธารา สุเทพธาตุ” หมายถึงน้ำที่หลังไหลมาจากยอดดอยอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงใหม่คือดอยสุเทพ

     กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมนึงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยทีเดียวนะคะ ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีอต่อครูบาอาจารย์แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาไม่ให้สูญหายไปอีกด้วย งานนี้ถูกจัดขึ้นอย่างสวยงามอลังการทุกปี และมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น ใครที่ชื่นชอบความเป็นล้านนา โดยเฉพาะพิธีไหว้ครูแบบโบราณ และการแสดงแบบล้านนาสุดอลังการแล้วล่ะก็ ห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาดเลยนะคะ ^^

ขอบคุณภาพจาก คุณ RUKJIKG http://photo.lannaphotoclub.com/index.php?topic=12676.120

ฝากความคิดเห็น ...