กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน ทางรีวิวเชียงใหม่ โดยร่วมกันกับTripzii ตลาดกลางขายทริปท่องเที่ยว และ OneDee.io ระบบลงเวลาออนไลน์  สิ่งของไปบริจาคเป็นเครื่องนุ่มห่มกันหนาวกว่า 350 ตัว พร้อมกับรองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งของที่นำมาบริจาคในครั้งนี้มีจำนวนมาก เพราะได้รับบริจากทางลูกเพจอีกด้วย บรรยากาศในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง โดยทางสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน ยังขาดสิ่งของที่จำเป็นอีกจำนวนมาก สามารถเข้าไปติดต่อมอบของบริจาคและเลี้ยงอาหารได้ที่เบอร์ 053-047337 และติดตามกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ได้ใน แฟนเพจ รีวิวเชียงใหม่

[wpgmza id=”499″]

ฝากความคิดเห็น ...