“Chiang Mai Design Week 2016” เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC)

        คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) (คนที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคุณไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (คนที่ 3 จากขวา), คุณปิยะนันท์ มหานุภาพ นายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) (คนที่ 2 จากขวา) และคุณอินทพันธุ์ บัวเขียว ผู้จัดการ (TCDC) เชียงใหม่ (คนที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าวกิจกรรม “Chiang Mai Design Week 2016”เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC) กิจกรรมที่รวบรวมไอเดียสุดล้ำ มาให้ทุกท่านได้ร่วมสัมผัส เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยกัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2559 ที่จังหวัดเชียงใหม่
 คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี หรืออาจหมายรวมถึงศักยภาพความพร้อมบริบูรณ์ของเมืองเชียงใหม่นี้เอง ที่ได้กลายเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ฟูมฟักแรงบันดาลใจ และส่งผลให้ที่นี่มีช่างสล่าฝีมือดีตลอดจนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ๆ เติบโตขึ้นมาเป็นจำนวนมากและหลากสาขาทั้งนักออกแบบผลิตภัณฑ์สถาปนิก แฟชั่นดีไซเนอร์ กราฟฟิกดีไซเนอร์ ศิลปิน หรือนักประดิษฐ์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เชียงใหม่จึงเป็นเสมือนพื้นที่ซึ่งมั่งคั่งไปด้วยวัตถุดิบทางความคิด ทรัพยากรทางศิลปหัตถกรรมอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่มีผู้นำไปต่อยอดการทำงานสู่งานไอเดียดีไซน์ร่วมสมัยสารพัดรูปแบบและก่อให้เกิดขยายตัวในธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเมืองอันมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักยิ่งขึ้นผลสำเร็จของการจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2014 ในปีแรกนั้น นับว่าเกินคาดเมื่อเราได้รับความร่วมไม้ร่วมมืออย่างดีเยี่ยมของบรรดานักออกแบบผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเชียงใหม่และจากต่างถิ่นกว่า 269 คน รวมถึงการต้อนรับและให้ความสนใจของชาวเมือง ผู้คนในชุมชน นักออกแบบและนักท่องเที่ยวมาเข้าชมเทศกาลอย่างล้นหลามกว่า 69,291 ราย
คุณอินทพันธุ์ บัวเขียว ผู้จัดการ (TCDC) เชียงใหม่
ดังนั้น เทศกาล Chiang Mai Design Week 2016 ในครั้งที่ 2จึงตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเป็นเสมือนโอกาสพิเศษในรอบปีที่บรรดานักออกแบบ ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการหน้าใหม่ กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นักศึกษาในเชียงใหม่และจากต่างถิ่น ได้มาพบปะเฉลิมฉลองรวมพลังแสดงศักยภาพของวงการออกแบบเชียงใหม่ พร้อมนำเสนอผลงานไอเดียใหม่ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ไปพร้อมๆกับผู้ประกอบการชุมชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับงานออกแบบ เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของงานออกแบบสร้างสรรค์ในเชียงใหม่ให้ปรากฏแก่สาธารณะ เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือและขยายช่องทางธุรกิจใหม่ๆ กระตุ้นการท่องเที่ยวให้คึกคักผ่านการจัดเทศกาล พร้อมทั้งสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์และธุรกิจบริการอื่นๆในท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญ คือ เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์อันเข้มแข็งของความเป็นเมืองสร้างสรรค์และการออกแบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์และทักษะฝีมือช่าง
สำหรับเทศกาลในปี 2016 นั้นจะเกิดขึ้นบริเวณย่านอันมั่งคั่งไปด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันแตกต่างหลากหลายซึ่งผสมกลมกลืนกับธุรกิจและความทันสมัยได้อย่างลงตัวมีเสน่ห์ดึงดูดใจพร้อมให้ทุกคนได้เดินชมงานและสัมผัสกับกิจกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิดโดยเริ่มต้นจากย่านในเวียง ประตูท่าแพ ทอดยาวไปจนกระทั่งสะพานนวรัฐรวมถึงกระจายไปสู่ย่านถนนนิมมานเหมินท์ซึ่งเป็นแหล่งรวมไอเดียธุรกิจและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่โดยตลอดเส้นทางดังกล่าวจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ สนุกตื่นเต้น และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆกับงานออกแบบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ www.chiangmaidesignweek.com

Related Posts