ฉุกเฉิน –หัวใจวาย อยู่เชียงใหม่ โทรเรียก ฮ. ได้เลยครับ

 

   นับเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชาวเชียงใหม่และในจังหวัดใกล้เคียง ด้วยบริการเครื่องย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ ด้วยการให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศนั้นเหมาะกับผู้ป่วยวิกฤติมีความจำเป็นต้องได้รับการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วและกระทบกระเทือนน้อย เพื่อรักษาชีวิตและลดความเสี่ยงภาวะทุพพลภาพ ทางโรงพยาบาลจะเตรียมแพทย์เวชศาสตร์การบินและพยาบาลเวชศาสตร์การบิน พร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่งโมง

   ด้วยเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน SKY ICU เพื่อประสานความร่วมมือกับสายการบินกานต์แอร์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครื่องบินในพื้นที่เป้าหมายด้วยขนาดอากาศยานที่เหมาะสม สำหรับสนามบินในพื้นที่เป้าหมาย มีความคล่องตัวสูงและเหมาะสำหรับระยะทางในเขตภาคเหนือตอนบน นอกจากนี้ยังมีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำโรงพยาบาล เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยวิกฤติได้อย่างทันท่วงที ด้วยทีมแพทย์ ยาบาล เครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 128 สไลด์ CT Scan,MRI  ห้องผ่าตัดที่พร้อมปฏิบัติการได้ทันที่เมื่อ รับผู้ป่วยเข้ามารักษาในโรงพยาบาล รวมไปถึง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยหออภิบาลผู้ป่วยเคลื่อนที่(Mobile ICU) หรือรถพยาบาลฉุกเฉิน(Ambulance) เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับการบริการเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (Helicopter Emergency medical Services- HEMS)หรือ SKY ICU ของบริษัทกรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด ภายใต้ เครือข่ายการบริหารของบริษัท กรุงเทพ ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ใช้เฮลิคอปเตอร์แบบ 2เครื่องยนต์ 4 ใบพัด รุ่น EC 145 จำนวน 1 ลำ ปฏิบัติการบินด้วยนักบินคู่ทั้งแบบ VFR และ IFR ตลอด 24 ชั่วโมง ลักษณะเด่นสามารถบินความเร็วสูงสุด 264 กม./ชม. ติดเครื่องปรับอากาศ แต่ไม่ปรับความดัน (Non-pressurized cabin) ติดตั้งระบบอำนวยการเดินอากาศและนำร่องทันสมัย หน้าปัดกระจกระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบ GPS  เรดาห์ตรวจอากาศ ออกแบบเพื่อการแพทย์โดยเฉพาะ สามารถใช้ออกซิเจนต่อเนื่อง 6 ชั่งโมง อุปกรณ์การแพทย์มาตรฐานใช้บนอากาศยานปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ป่วยด้วยมาตรฐานEurami (European institute of Aviation Medicine)

   

   ส่วนบุคลากรบนเครื่องประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์การบิน1 พยาบาลเวชศาสตร์การบิน 1 สำหรับผู้ป่วยนอนแปลสูงสุด 2 ราย หรือป่วยหนัก 1 ราย สามารถรองรับผู้ป่วย สมอง หัวใจ บาดเจ็บสาหัสหลายที่(muitiple trauma) แผลไฟไหม และผู้ป่วยเด็กทารก พร้อมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย  และอุปกรณ์ช่วยชีวิตเร่งด่วน สามารถรับส่งผู้ประสบเหตู หรือเจ็บป่วยรุนแรง จากที่เกิดเหตุรับการรักษาในสถานพยาบาลอย่างทันท่วงที คลอบคลุมพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล พื้นที่ภูเขา พื้นที่ประสบภัย หรือพื้นที่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยยานพาหนะผิดปกติ(พื้นที่พิเศษ) โดยผู้ป่วยที่อยู่ในขอบเขตโครงการครั้งนี้ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางด้านหัวใจและระบบหายใจ ผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบอย่างรุนแรง ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่า ต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ผู้ป่วยมีการบาดเจ็บที่ศีรษะและไขสันหลัง ผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าต้องเดินทางไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูง ด้วยความรวดเร็วเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือเรียกใช้บริการ ที่หมายเลขโทรศัพท์โทร.1719 ต่อ ศูนย์เวชศาสตร์การบิน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.052-089-888

Related Posts