มูลนิธิพิทักษ์รักษ์สัตว์เพื่อสังคม (Care for Dogs) ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ออกบูธจัดกิจกรรม เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสุนัขจรจัด ด้วยการทำหมัน, การหาผู้อุปการะ, การดูแลสุนัขที่ป่วย, การฉีดวัคซีน, การให้อาหารประจำสัปดาห์, การหาผู้อุปการะให้กับสุนัขจรจัด ได้รับบาดเจ็บ และการให้การศึกษาแก่สุนัขในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแจกลูกสุนัชให้แก่ผู้ที่สนใจรับเลี้ยง ฟรี… โดยกิจกรรม Care for Dogs หารายได้ช่วยเหลือสุนัขจรจัด จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 และ วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ลานน้ำพุชมดอย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มูลนิธิพิทักษ์รักษ์สัตว์เพื่อสังคม (Care for Dogs) จะนำไปทำประโยชน์ให้แก่สุนัขจรจัด ที่ถูกทอดทิ้ง และช่วยเหลือจากการจะถูกฆ่า อาทิ การทำหมัน: ทำหมันให้กับสุนัขและแมวเพศเมีย 400 ตัวในพื้นที่เป้าหมายและในชุมชนต่าง ๆ / การหาผู้อุปการะ: เป้าหมายในปี 2551 คือการหาบ้านให้บ้านถาวรให้สุนัขและแมว 200 ตัว / การดูแลสุนัขที่ป่วย: รักษาดูแลสุนัขที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ เช่น โรคเรื้อน ไข้หัดอักเสบ ไข้ลำไส้อักเสบ โรคไอของสุนัข โรคเนื้องอก โรคมะเร็ง โรคพิษสุนัขบ้าหรือ โรคกลัวน้ำ บาดเจ็บจากการถูกคนทำร้ายและอุบัติเหตุ / การฉีดวัคซีน: จัดการให้สุนัขและลูกสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรครวมถึงวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย / การให้อาหารประจำสัปดาห์: จัดการให้อาหารเป็นประจำทุกสัปดาห์แก่สุนัขในวัดต่าง ๆ / การหาผู้อุปการะให้กับสุนัขจรจัด: จัดหาผู้อุปการะให้กับสุนัขและลูกสุนัขจรจัดโดยการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา / การให้การศึกษา: ให้การศึกษาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงดูสุนัขและลูกสุนัขให้กับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

การช่วยสุนัขหนึ่งตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ แต่แน่นอนที่สุดโลกของสุนัขตัวนั้นจะเปลี่ยนไป…

 

ฝากความคิดเห็น ...