ภาพข่าวประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการขายท่องเที่ยว (Road Show) จากจังหวัดกระบี่่ สู่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ เวลา 18.00-21.00 น

เนื่องด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท. ) สำนักงานกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย( Road Show ) จากจังหวัดกระบี่ สู่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอขายสินค้าการท่องเที่ยวใหม่ๆ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่โดยผู้ประกอบการ จำนวน 40 ราย ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และนักท่องเที่ยวทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่

 

ฝากความคิดเห็น ...