สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ เทศบาลแม่เหียะ จัดประเพณีเลี้ยงดง

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีเลี้ยงดง หรือการเซ่นสรวงดวงวิญญาณผีในป่า ตามความเชื่อแห่งเมืองล้านนาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายร้อยปี ในวันที่ 22 มิถุนายน 56 นี้ ณ ลานเชิงวัดพระธาตุดอยคำ และลานเลี้ยงดง หมู่ที่ 2 บ้านอุโบสถ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยประเพณีเลี้ยงดง จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรักความหวงแหนและรักษาป่าไม้ให้คงอยู่และป้องกันไม่ให้ใครไปทำลายให้เสียหาย โดยวิธีดังกล่าวได้ผ่านร่างทรงโดยจะอัญเชิญดวงวิญญาณผู้ปกปักรักษาป่าแห่งนี้ คือ “ปู่แสะ ยักษ์จิคำ” และ “ ย่าแสะ ยักษ์ตาเขียว” และเพื่อเป็นศิริมงคลตามประวัติศาสตร์และพงศวดาร จะมีการใช้ควายเขาเพียง หูสีดำ จำนวน 1 ตัว เป็นเครื่องเซ่นไหว้ดวงวิญญาณเพื่อให้มารับเครื่องเซ่นไหว้คือควายดิบ โดยผ่านทางร่างทรง ภายในงานจะมีการตั้งเครื่องบวงสรวง พิธีอัญเชิญดวงวิญญาณปู่แสะ-ย่าแสะ ขบวนแห่พระบฎไปลานพิธีเลี้ยงดง และพิธีเลี้ยงดง โดยงานจะเริ่มตั้งแต่ 7.30 น. เป็นต้นไปจนถึง 12.00 น.

ประเพณีเลี้ยงดง

Related Posts