ขอเชิญชมนิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดนิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ระหว่างวันที่ 7-27 มิถุนายน 2556  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กำหนดพิธีเปิดงานวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556  เวลา 18.00 น. โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

การแสดงงานภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินไทยและต่างประเทศ มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถทางศิลปะ ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ อันจะเป็นการยกระดับวงการศิลปะประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ และ เนื่องในโอกาสที่ปี 2554 เป็นปีที่มีพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงกำหนดการจัดการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3 ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัครศิลปินแห่งสยาม

ผลงานที่จัดแสดงในครั้งนี้เป็นการนำผลงานจากการประกวดภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3 มีผลงานที่ได้รับรางวัล 30 ชิ้น และร่วมแสดง 216 ชิ้น รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 246 ชิ้น  ซึ่งเป็นผลงานศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนกว่า 1,146 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก ซึ่งนิทรรศการได้จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ,หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสัญจรมา ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงใคร่ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าชมการแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ระหว่างวันที่ 7-27 มิถุนายน 2556  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม โทร. 053-944833, 218280 หรือ www.facebook.com/CMUartcenter

Related Posts