สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานย่านการค้าจังหวัดลำพูน “งานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 11 และงานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 5 – 9 เมษายน 2556 ณ บ้านดอนหลวง บ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การสาธิตการทอผ้าพื้นเมืองโดยนักท่องเที่ยวสามารถทดลองทอผ้าฝ้ายได้โดยมีชาวบ้านคอยให้คำแนะนำ การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง (กาดหมั้ว) ลานขันโตก ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวบ้านและนักเรียนในตำบลแม่แรง รวมถึงการจำหน่ายผ้าฝ้าย ผ้าทอ ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อ เป็นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยา ท่ามกลางบรรยากาศกลิ่นอายแห่งล้านนา ด้วยเสียงสะล้อ ซอ ซึง ที่บรรเลงขับกล่อมตลอดทั้ง 5 คืน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าว ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 556732 ในวันและเวลาราชการ

ฝากความคิดเห็น ...