โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 ล่าสุดเปิดรับฟังความคิดเห็นชาวเชียงใหม่

โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 จะมาถึงพิษณุโลกก่อน ล่าสุดเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยรัฐบาลเตรียมงบประมาณไว้ 4 แสนล้านสำหรับก่อสร้าง

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร-พิษณุโลก ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอแผนพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงและขอบเขตการดำเนินโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ตามที่รัฐบาลได้เร่งรัดพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ ,กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ,กรุงเทพมหานคร-หัวหินและส่วนต่อขยายแอร์พอร์ตลิงค์ สุวรรณภูมิ-ชลบุรี-พัทยา โดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือ สนข.ศึกษาออกแบบสายกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่เป็นการเร่งด่วน

โดยเบื้องต้นจะดำเนินการกรุงเทพมหานคร-พิษณุโลกก่อน เนื่องจากเป็นทางตรง และตั้งแต่พิษณุโลกถึงเชียงใหม่มีภูเขามาก ต้องใช้วิธีขุดอุโมงค์ประมาณ 18 แห่ง อุโมงค์ที่ยาวที่สุดระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ซึ่งจะต้องตัดตรงเพื่อให้การเดินทางได้ที่ความเร็ว 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะนี้มีที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างเป็นวิศวกรชาวจีนและญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญ เบื้องต้นจะใช้แนวเส้นทางรถไฟเดิมและอาจจะต้องทำแนวใหม่หากเส้นทางมีความคดเคี้ยว โดยจะใช้เวลาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ประมาณ 3-4 เดือน และสรุปเพื่อขออนุมัติก่อสร้างกลางปีหน้า และคาดว่าจะแล้วเสร็จทันใช้ภายในปี 2561 ซึ่งรัฐบาลจะเปิดประกวดราคาเพื่อหาผู้ลงทุนร่วมอย่างเปิดเผยในช่วงปลายปีนี้ เบื้องต้นได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 4 แสนล้านบาท

สำหรับรถไฟความเร็วสูงเบื้องต้นที่วางแผนไว้จะเก็บค่าโดยสารเฉลี่ยกิโลเมตรละ 3 บาท หรือประมาณ 2 พันบาทตลอดเส้นทาง มีสถานีย่อย 12 สถานี ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 20 นาที

Related Posts