เปิดตัว หอดูดาวแห่งชาติ ที่แรกของประเทศไทย

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดตัว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หอดูดาวแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย เตรียมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวเปิดตัว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หอดูดาวแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย ที่ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2556 ณ แฟชั่นฮออล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว

 ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา กล่าวว่า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เป็นห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ที่สำคัญของไทย เป็นศูนย์กลางการวิจัยและวิชาการในเครือข่ายดาราศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระตุ้นพัฒนาการด้านศึกษาและยกระดับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในมาตรฐานสากล สามารถสานต่องานวิจัยในระดับก้าวหน้า ที่เน้นเฝ้าสังเกตและเก็บข้อมูลพลวัตของวัตถุท้องฟ้าด้วยความแม่นยำสูง ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้อาจนำไปสู่การค้นพบที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ในอนาคตอันใกล้

ขณะที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เตรียมพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธี วันที่ 22 มกราคม 2556 ซึ่งหอดูดาวแห่งนี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ และยังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

Related Posts