พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ปรับปรุงพันธุ์กุหลาบใหม่ 7 สายพันธุ์ ให้มีดอกใหญ่ สีสันสวยงาม และกลิ่นหอมขึ้น โดยพัฒนาสายพันธุ์จากกุหลาบทรงโปรด ซึ่งกำลังรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม โดยจะใช้ระยะเวลาทดลอง 5 ปี พัฒนาสายพันธุ์ สำหรับกุหลาบ 7 สายพันธุ์ดังกล่าว มีลักษณะเด่นทั้งดอกสวย กลีบดอกหนา กลิ่นหอม กิ่งยาว ก้านดอกแข็งแรง กลีบดอกเยอะ สีสันสวยงาม บางดอกมีสองสีในดอกเดียว โดยได้คัดเลือกสายพันธุ์มาเพาะเมล็ด นำตาที่ได้ไปติดกับกุหลาบป่า ประชาชนสามารถชมได้ที่บริเวณสวนข้างโรงฝึกศิลปาชีพ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ภาพจาก http://www.dailynews.co.th/

ฝากความคิดเห็น ...