จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ มีคณะกรรมการทุกฝ่ายเข้าร่วม ที่ประชุมสรุปความก้าวหน้าในการเตรียมพร้อมการจัดงาน โดยแบ่งการจัดงานออกเป็น 9 กิจกรรม ได้แก่ การจัดนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน ประกวดขบวนแห่รถบุปผชาติ การแสดงดนตรีในสวนและของสถานศึกษา ประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ กาดหมั้ว ครั้วฮอม การแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ การตกแต่งเส้นทางดอกไม้ มหกรรมอาหาร และกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว

ขณะที่ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีนี้ การประกวดขบวนรถบุปผชาติ ประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเภทความคิดสร้างสรรค์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งต้องจัดให้สวยงามสมพระเกียรติ ฝากให้เทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งประชาชนให้ร่วมกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง และตกแต่งสถานที่ให้สวยงามตลอดเส้นทาง

ขณะที่ นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงาน และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับเปลี่ยนลักษณะการจัดงาน ระยะเวลาเริ่มงาน สถานที่จัดแสดงรถแห่ขบวนบุปผชาติ เพื่อขยายสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ ให้เกิดความหลากหลาย ไม่ซ้ำกับปีก่อนๆ ที่ประชุมได้รับเรื่องไว้ เพื่อพิจารณาการจัดงานในครั้งที่ 38 ครั้งต่อไป ปีหน้า

ฝากความคิดเห็น ...